WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Öğretide ve Uygulamadaİddianame ve İddianamenin İadesi Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Yargıtay Kararları Işığında 6763 ve 7188 sayılı Kanun Değişikliklerine Göre Güncellenmiş

Ürün Kodu : 9789750269196
Sayfa Sayısı : 434
Ebat : 16x24
545,00 TL
Daha Fazla Hukuk
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki en önemli yeniliklerden biri, hiç şüphesiz iddianamenin iadesi kurumuna yer verilmesidir.
İddianamenin iadesi sayesinde dosya tekemmül ettirilmeden kamu davası açılamayacak, deliller soruşturma evresinde toplanacak; aksi durumda mahkeme bizzat kendisi delil toplayıp eksiklikleri tamamlama yerine iddianameyi Cumhuriyet başsavcılığına iade edecektir.

Bu çalışmada; kamu davasını açan belge olan iddianame, iddianamenin unsurları, iddianamenin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar, önödeme, uzlaştırma ve seri muhakeme usulü, iddianamenin şekli ve maddî unsurları ile iddianamenin iadesi baştan sona irdelenmiş, konu ile ilgili tüm literatür taranmış, önemli ya da sorunlu görülen hususlar tespit edilmiş olup, bunların yanında ilgisi nedeniyle birçok ceza muhakemesi ilkesine, kurumuna ve kavramına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bunların yanında, eser 6763 ve 7188 sayılı Kanun değişikliklerine göre yeniden güncellenmiştir.

Türk Ceza Muhakemesi Hukuku tarihinde alanında ilk araştırma ve inceleme niteliğine haiz olan bu eserde; "İddianame ve İddianamenin İadesi" konusu, ceza muhakemesindeki işlevi ve düzenleniş biçimiyle birlikte hem teorik hem de uygulamaya dönük bir şekilde irdelenerek, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılara, muhakeme evresinde bu uyuşmazlıklara bakacak olan hâkimlere ve iddianame tanzim etmekle görevli Cumhuriyet savcılarına, şüphelilere, şüpheli müdafilerine, mağdurlara ve mağdur vekillerine yardımcı olması düşüncesi ile ayrıntılı ve sistematik bir şekilde incelenmiştir. Bu yapılırken de uygulamada kurumun amacına uygun bir şekilde işlerliğine katkıda bulunmak için gözleme ve deneyime dayalı çözüm önerilerinde, mevzuatın geliştirilmesine katkı için de çeşitli eleştirilerde ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda; önemine binaen konu ile ilgili yeni Yargıtay kararlarına ve uygulamada konu ile ilgili seçilmiş karar örneklerine yer verilmiştir.

Kitabın bu baskısında; "Konu ile İlgili Yeni Yargıtay Kararları ve Uygulamada Konu ile İlgili Seçilmiş Karar Örnekleri" başlığı, dördüncü bölüm olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu bölümde; yeni Yargıtay kararları ile -okuyucudan gelen talep doğrultusunda- uygulamada konu ile ilgili seçilmiş ilk derece mahkemesinin iddianamenin iadesi karar örneklerine ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan itiraz kanun yolu dilekçe örneklerine, bu itirazlar üzerine mahkemelerce verilen itirazın kabulü ya da reddine dair karar örneklerine yer verilmiştir. Keza; konuya ilişkin yeni yayınlar ile kitaplar ve makaleler tekrar taranarak konunun ilgili kısımlarına işlenmiş yani kitap güncellenmiştir.

Ayrıca kitabın "İçindekiler" bölümünde konu ile ilgili Yargıtay kararlarının özetleri başlık hâlinde verilerek, okuyucunun aramış olduğu Yargıtay kararına daha çabuk ulaşması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

İddianame ve İddianame Yerine Geçen Belgeler
İddianamenin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
İddianamenin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
İddianamenin Kabulü Kararının Niteliği ve Sonuçları
İddianamenin İade Edilemeyeceği Hâller ve Kısmen İade Edilip Edilemeyeceği Sorunu
İddianamenin Kabulünde ve İadesinde Hâkim
Mahkeme Açısından İhsas–ı Rey Durumu
İddianamenin İadesi Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu ve Kanun Yararına Bozma
Ön ödeme, Uzlaştırma ve Seri Muhakeme Usulü ile İddianamenin İadesi Arasındaki İlişki
Soruşturma veya Kovuşturma Yapılması İzne veya Talebe Bağlı Suçlarda İddianamenin İadesi
Seri Muhakeme Usulünün Kabulü Hâlinde Düzenlenen Talepnamenin İadesinin Mümkün Olup Olmaması
İddianamenin İadesine İlişkin Yeni Yargıtay Kararları
İddianamenin İadesine, İtiraza, İtirazın Kabulüne ya da Reddine İlişkin Seçilmiş Karar Örnekleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.