WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık SMMM ve YMM Kanunu Şerhi

Ürün Kodu : 9789750265471
Sayfa Sayısı : 856
Ebat : 16x24
945,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Türk Vergi Hukuku ve Muhasebe Hukuku alanında bağlı mevzuatla faaliyet gösteren SMMM ve YMM'ler, VUK ile 3568 sayılı Kanun ile getirilen mesleki yükümlülükler çerçevesinde vergi güvenliği ilkesi altında "müşterek ve müteselsil sorumluluk" ile tahmil edilmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca YMM'lerin de ilgili mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararınca birer kamu görevlisi olduklarının kabulü de bu sorumluluğu derinleştirmektedir.

Vergilendirme yetkisinin tek egemen gücü olan devlet aynı zamanda vergi denetimi yetkisinin de tek egemen gücü olarak bu gücü ve yetkiyi kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve vergi kayıp ve kaçaklarını gidermek için SMMM ama bilhassa YMM'lere kamu gücü değerinde vergi mükellefleri ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde denetleme ve tasdik etme yetkisi halinde kısmen vererek onları mücehhez kılmıştır. Buna göre YMM'ler denetlediği ve tasdik ettikleri vergi mükelleflerinin daha sonra ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçaklarından mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadırlar.

SMMM ve YMM meslek hukukunda uygunluk denetimi ile doğruluk denetimi kavramları da vazıh bir mahiyete sahip olmadığından hem uygulama aşamasında hem de yargılama aşamasında hep tartışılma halinde olup SMMM ve YMM'ler de yaptıkları savunmalarda uygunluk denetimi ile sınırlı olmaları gerektiği düşüncesine kaynaklık etmektedir. SMMM ve YMM'ler "müşterek ve müteselsil sorumluluk ilkesi" nden dolayı usulsüzlükler, vergi ziyaı gibi mali ve VUK m.359'dan mütevellit hürriyeti bağlayıcı cezalara uğrayabilmektedirler. Belirtilen bu hususlardan dolayı yüksek yargı mercilerinin bu ihtilaflara nasıl baktığına ve varsa zaman içinde değişen içtihatlarına da SMMM ve YMM'lere ışık tutmak adına genişçe yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

SMMM ve YMM Mesleğinin Kapsamı
SMMM ve YMM Mesleğinin Görev ve Yetkileri
SMMM ve YMM Mesleği Mensubu Olabilmenin Koşulları
VUK ve 3568 Sayılı Kanun'un Uyum Sorunu
SMMM VE YMM Mesleğinin Müşterek ve Müteselsil Sorumlulukları
SMMM VE YMM Mesleğinin Müşterek ve Müteselsil Sorumlulukları Kapsamında Mali ve Cezai Sorumlulukları
Vergi Mükellefi ile SMMM–YMM Arasındaki Borçlar Hukukunun Cariliği
SMMM ve YMM Mesleği Odaları ve TÜRMOB
SMMM ve YMM Mesleği Disiplin Hukuku
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.