WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Tüketici Yargılaması Hukuku Görev - Yetki - Taraf Teşkili - İspat - Deliller - Islah - Hü-küm - İnfaz

Ürün Kodu : 9789750252631
Sayfa Sayısı : 968
Ebat : 17x25
1.120,00 TL
Daha Fazla Hukuk
2.baskıda; ilk baskıdan bu güne değin başta mevzuat olmak üzere tüketici hukuku alanında bilimsel öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklik, yenilik ve gelişmeler bu baskıya eksiksiz yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine yenilik ve değişiklik arz eden Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.

Kitabın bu yeni baskısında ayrıca; adi ortaklığın ortakları, donatma iştiraki ile hakim teşebbüs'ün (TTK m.195/5) tüketici sayılıp sayılmadıkları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bundan başka, dernek ve vakıfların hiçbir kategorik ayrıma gidilmeksizin tüketici konumunda değerlendirilmesi şeklindeki hatalı genel yarının aksine dernek ve vakıfların tüketici konumlarının TTK m. 16 hükmü ışığında bazı kategorik ayrımlarla değerlendirilmesi gerektiği sonucuyla ilgili bölümde bu konu ayrıntılı olarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca 6502/TKHK'da yer almayan sözleşmelerden ariyet, karz (tüketim ödüncü), trampa sözleşmelerinin tüketici işlemi niteliğinde olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları ilgili bölüme işlenmiş ve bu konuların uygulamacılar için aydınlık kazanması sağlanmıştır. Yine bankacılık sözleşmeleri bölümü bu ikinci baskıda kitaba eklenmiştir. TKHK'da düzenlenmiş sözleşmeler bağlamında cayma hakkı konusunda bilgilendirme yükümlülüğü ve bunun ispat yükü hakkında yeni paragraf eklenmiştir. Birinci baskıdan sonra istinaf kanun yolunun işlerlik kazanmasından ötürü kitabın kanun yolları ve hükmün kesinleşmesi bölümü yeniden yazılmıştır.

Konu Başlıkları

Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu
Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi
Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar
Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları
Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi
Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti
Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar
Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü
Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası
Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah
Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller
Tüketici Davalarında Zamanaşımı
Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması
Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.