WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Türk Borçlar Kanunu

Ürün Kodu : 9789750216282
Sayfa Sayısı : 728
Ebat : 13x19
475,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Türk Borçlar Kanunu kitabımız, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011, 27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02.2011, 27836), geniş bir kavram indeksi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na kaynaklık eden İsviçre Borçlar Kanunu'nu ve diğer Kanunların karşılık maddeleri liste olarak ve ilgili maddelerin altında bulunmaktadır. Bunun yanında 6111 sayılı Kanunla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun'unu 15'inci maddesi üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik Kitabımızda işlenmiş bulunmaktadır.

6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(30.03.2011 kabul tarihi; 14.04.2011 tarihinde 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) ile yapılan değişiklikler kitap metnine işlenememiştir. Yapılan bu değişiklik şu şekildedir: GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322,324, 330, 339, 341,342, 343,345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.

Konu Başlıkları

Borç İlişkisinin Kaynakları
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçların İfası
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
Sona Erme Hâlleri
Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Teselsül
Koşullar
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Alacağın Devri
Borcun Üstlenilmesi
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
Özel Borç İlişkileri
Satış Sözleşmesi
Taşınır Satışı
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
Bazı Satış Türleri
Mal Değişim Sözleşmesi
Bağışlama Sözleşmesi
Kira Sözleşmesi
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
Ürün Kirası
Ödünç Sözleşmeleri
Hizmet Sözleşmeleri
Eser Sözleşmesi
Yayım Sözleşmesi
Vekâlet İlişkileri
Vekâletsiz İşgörme
Komisyon Sözleşmesi
Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
Saklama Sözleşmeleri
Kefalet Sözleşmesi
Kumar ve Bahis
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
Âdi Ortaklık Sözleşmesi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.