WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Türk Borçlar Kanunu IşığındaAkreditif Hukuku

Ürün Kodu : 9799750244178
Sayfa Sayısı : 184
Ebat : 16x24
295,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Akreditif hukukuna ilişkin yeknesak kurallar, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından belli periyotlarla güncellenmektedir. Son güncelleme 2007 yılında 600 sayılı broşür hükümleri ile yapılmış ve bu kurallar halen yürürlükte bulunmaktadır.

Akreditife ilişkin uluslararası yeknesak kurallar, mahiyetleri itibariyle sözleşme nitelikli kurallardır. Bu nitelikleriyle, ülkemizde bulundukları halleriyle uygulanmaları mümkün olmayıp, Türk sözleşme hukukunun emredici kuralları çerçevesi dahilinde uygulanabileceklerdir. Özellikle, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri, bu kuralların uygulanmasında son derece etkin olacaktır. Akreditif Hukukuna ilişkin yeknesak kuralların, salt bankalar lehine olan tek taraflı hükümleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 20-25. maddelerindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle, ülkemizde uygulama alanı bulamayacaktır.

Bu kitap, akreditif hukukuna ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası tarafından güncellenen hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve mevcut gelişmeler göz önünde bulundurularak yargı mercilerine ve uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

Akreditif İşleminin Tanımı
Akreditif İşleminin Pratikteki İşleyişi
Akreditif Kurallarında Tanımlamalar
İbrazın Karşılanması (Honour)
Akreditif Türleri
Vesaikin İbraz Süresi
Teyitli Akreditif
Bazı Özel Akreditif Türleri
Akreditif İşleminin Süjeleri
Teyit Bankası
İştira Bankası
Poliçeyi Kabul Bankası, Ödeme Bankası ve Vadeli Ödeme Bankası
İhbar Bankası
Lehdar
Temel Sözleşme–Akreditif Küşat Mektubu İlişkisi
Lehdar ve Amir Banka İlişkisi
Lehdarla Akreditif Amiri Arasındaki İlişki
Lehdarla Teyit Bankası ve Diğer Görevlendirilmiş Bankalar Arasındaki Hukuksal İlişki
Akreditife İlişkin Uluslar Arası Yeknesak Kuralların Hukuki Mahiyeti
Türk Borçlar Yasasının Genel İşlem Koşullarına İlişkin Hükümleri
600 Sayılı Broşürün Türk Borçlar Yasasının Emredici Kurallarına Aykırı Bulunan Hükümleri
Akreditif Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme
Akreditif Hukukunda İhtiyati Tedbir ve Haciz
Amir Bankanın İflası Halinde, Akreditif Bedelinin İflas Masasına Girip, Giremeyeceği Sorunu
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.