WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 Milletlerarası Sözleşmeler

Ürün Kodu : 9789750242618
Sayfa Sayısı : 1040
Ebat : 13x19
625,00 TL
Daha Fazla Hukuk
"Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" serisinin üçüncü kitabı olan Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)'de Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki çok taraflı milletlerarası sözleşmelerin Türkçe resmi metinleri derlenmiştir.

Bazı sözleşmelerde değişiklik yapan ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşme hükümleri, asıl sözleşme metinlerine işlenmiştir. Bazı tadil sözleşmeleri, değişiklikler dışında başka hükümler de içermesi sebebiyle, kitapta ayrıca derlenmiştir.

Keza kitapta, Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki iki taraflı milletlerarası sözleşmelerin listesine de yer verilmiştir.

Ayrıca, kitaba, İnterpol'ün hukuki yapısına ve ceza muhakemesi sürecindeki fonksiyonuna ilişkin bir bilgi notu eklenmiştir.

Konu Başlıkları

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsanî Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi
Ceza Kovuşturulmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi
Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Diplomasi Ajansları Da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme
Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi
1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
Uluslararası Ticarî İşlemlerdeyabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması Veya Sınırlandırılması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.