WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ÇerçevesindeEngelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Ürün Kodu : 9789750258275
Sayfa Sayısı : 168
Ebat : 16x24
285,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Anayasanın başlangıç hükümlerine göre; her Türk vatandaşı, bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir. Anayasanın 5. maddesine göre ise devlet, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmakla görevlidir. Engelli bireylerin korunması, toplumsal ve sosyal hayata diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarının sağlanması, temel hak ve hürriyetlerini gereken şekilde kullanabilmelerinin önündeki hukuki ve fiili engellerin kaldırılması ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Engelli haklarının özel hukuk ve kamu hukuku kapsamında ele alınması, karşılaşılan sorunların tartışılması ve bunlara somut çözüm önerileri sunulması hedeflenerek düzenlenen "Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nin desteği ile 16.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Sunulan tebliğlerin basılı hale getirilerek kalıcılığının sağlanmasının yaşanan sorunların çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunacağı ümit edilerek bu eser hazırlanmıştır. Bu çalışmayı hukuk uygulayıcılarının, akademisyenlerin ve bu alanda emek veren herkesin bilgisine saygılarımızla sunarız.

Konu Başlıkları

Görme Engellilerin Yükseköğretime Girişinde Yaşanan Sorunlar, Prof. Dr. Turan YILDIRIM ¦ Muhammed DALAK
Zihinsel Engelli Kişilerin Yargıya Erişim Hakkı ve Ehliyet Sorunu, Doç. Dr. Tolga ŞİRİN
Bir İnsan Hakkı Olarak "Engelli Bireyin Çalışma Hakkı" Hasan KAYA
Kambiyo Senedi İle Borçlanma Ehliyeti Bakımından Engellilik, Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT
İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayırımcılık, Dr. Öğr. Üyesi Canan ÜNAL
Engelliliğin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşullarına Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halis KARAMAN
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Engelli Hakları ve Engellilerin Korunması, Dr. Fatma KARAMAN ODABAŞI
Engellilerin Ceza Hukuku Bakımından Korunması, Dr. Öğr. Üyesi Zafer İÇER
Engellilerin Adalete Erişim Hakkı ve Türkiye'de Mevcut Durum: Yargısal ve Yargısal Benzeri Usuller Bağlamında Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş KARAN
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.