WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve UygulamadaKıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali En Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında

Ürün Kodu : 9789750260698
Sayfa Sayısı : 344
Ebat : 16x24
455,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Bu çalışma ile "Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali" konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük ve ayrıntılı bir şekilde irdelenerek, Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılara, fakültelerde ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere; ticarî hayatta kambiyo senedi kullananlara; yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakan hâkimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile incelenmiştir.

Kitabın bu baskısında; "Konu ile İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları ve Uygulamada Konu ile İlgili Seçilmiş Karar Örnekleri" başlığı, beşinci bölüm olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu bölümde; ikisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı olmak üzere en yeni Yargıtay kararları, uygulamada konu ile ilgili olan ilk derece mahkemesi kararları ve yazışmaları okuyucuya sunulmuştur. Keza; konuya ilişkin yeni yayınlar ile kitaplar ve makaleler tekrar taranarak konunun ilgili kısımlarına işlenmiş yani kitap güncellenmiş ancak kitabın özü esas itibarıyla korunmuştur.

* Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanununda değişiklikler yapan 6273 sayılı "Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun",

* 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun",

* 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da incelenerek, yapılan değişiklikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Bunların yanında, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda bazı değişiklikler yapan 6335 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 6545 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da irdelenmiştir. Aynı uygulama, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu için de yapılmıştır.

Yine kitabın sonunda, 6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun kıymetli evraka ilişkin madde karşılaştırma tablosuna yer verilerek, bu konuda yapılan değişikliklerin okuyucu tarafından hızlı bir şekilde ayırt edilmesi hedeflenmiştir.

Kitabın "Yargıtay Kararları Dizini"nde de Yargıtay kararlarının özetleri başlık hâlinde verilerek, okuyucunun aramış olduğu Yargıtay kararına daha çabuk ulaşması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

Kıymetli Evrakla İlgili Genel Hükümler ve "Kıymetli Evrakın Ziyaı" Kavramı
Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptaline İlişkin Hükümlerin Düzenlenmesi ve Kıymetli Evrakın İptali
Kıymetli Evrak Türlerine Göre Kıymetli Evrakın İptal Usulü
İptal Kararının Hükümleri ile İptal Davasında Yargılama Giderleri
Konu İle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları ve Uygulamada Konu ile İlgili Seçilmiş Karar Örnekleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.